Usluge

Pored osnovne delatnosti, izrade idejnih rešenja i projekata hala raznih namena, proizvodnje i montaže metalnih konstrukcija, pokrivačkih, limarskih radova,  Al-bravarije i građevinske bravarije, firma METAL CONCEPT Vam može ponuditi i sledeće usluge:

  1. Sečenje cevi i punog materijala na trakastim testerama prečnika do 400 mm, tačnost ±0,5 mm
  2. Sečenje pločevine raznih oblika na fotomatu (od 3 do 30 mm) – tačnost ± 0,5 mm
  3. Izbijanje raznih otvora – šliceva na presi do 20 mm.
  4. Savijanje cevi do prečnika Ø 60 mm.
  5. Rad autodizalice – do visine od 12 m (350 kg). Maksimalna nosivost 2t.
  6. Usluge rada bočnog viljuškara za teret do 5 tona.
  7. Zavarivanje svih vrsta metala.